ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ

  1. ಅನಾಬೋಲಿಕ್ ಥೆರಪಿ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ವಿಲಿಯಂ ಎನ್ ಟೇಲರ್. MD, ಪುಟ 75-120
  2. ಡ್ರಗ್ಸ್, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಜಾನ್ ಎ. ಥಾಮಸ್ರಿಂದ ಸಂಪಾದಿತ, ಪುಟ 27-30
  3. ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್: ಪಾಟೊಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಆರ್ಎಮ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಂಪಾದಿತ, ಪುಟ 101-130